• Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η Εταιρία
H συγκεκριμένη σελίδα διευθύνεται από την MEMPHIS TRAVEL A.E.με ΑΦΜ 094484813 και ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης .. Εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Αριστοτέλους 3 , τ.κ. 54624 και είναι καταχωρημένη με αριθμό . Γ.Ε.ΜΗ 58084904000 και αριθμό ΜΗ.Τ.Ε 09.33.Ε.61.00.00466.0.0.

Γενικoί Όροι Συναλλαγών
Με την αγορά και κράτηση ενός αεροπορικού εισιτηρίου ή άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας από την memphis.gr , κάθε χρήστης αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.
Η memphis.gr λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής υπηρεσιών (αεροπορικό εισιτήριο, ενοικίαση ξενοδοχείου, αυτοκινήτου, οργανωμένο ταξίδι κ. α.,, οι οποίες προσφέρονται από τους αναγραφόμενους στην ιστοσελίδα παρόχους, της κάθε τουριστικής υπηρεσίας. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά και με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών των εκάστοτε παρόχων.

Κράτηση
Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης την ιστοσελίδα, αλλά και για κάθε άλλη κράτηση (τηλεφωνική ), ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην memphis.gr να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία φέρεται από τον εκάστοτε προμηθευτή, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών σε οποιαδήποτε υπηρεσία εκ μέρους του παρόχου που έχει επιλέξει ο χρήστης, π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης της πτήσης, αλλαγή τύπου Ι.Χ κλπ, η memphis.gr θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί με τον χρήστη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά, εφόσον λάβει έγκαιρη ενημέρωση από την πλευρά του προμηθευτή. Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων η άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του προμηθευτή η memphis.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής, όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε αεροπορική εταιρία σχετικά με τον χρόνο check in. Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο πάροχο.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, η memphis.gr , έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές σχετικά με την κράτησή του.

Τιμές
Για αλλαγές στις τιμές και τα τέλη κράτησης σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού από τον πάροχο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η memphis.gr δεν φέρει καμία ευθύνη. Η αμοιβή της memphis.gr ως διαμεσολαβητή,, συμπεριλαμβάνεται στην συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Τρόποι πληρωμής
Για την κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω της ιστοσελίδας, είναι δυνατή η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας στο σύστημα.

Για την κράτηση ξενοδοχείου καθώς και της υπηρεσίας flights &hotels μέσω διαδικτύου, η πληρωμή είναι δυνατή μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας.

Η memphis.gr ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας ή απόδειξη κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού του, πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου.

Όταν η συναλλαγή με Πιστωτική Κάρτα δεν έχει περάσει από τη διαδικασία του 3D Secure Authentication, η MEMPHIS A.E., δικαιούται να ζητήσει επιβεβαίωση συναλλαγής από την εκδότρια Τράπεζα της Κάρτας του κατόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία, λάβει αρνητική απάντηση ή δεν λάβει καμία απάντηση, δικαιούται για λόγους διασφάλισης, να ακυρώσει την αγορά και να επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό της συναλλαγής στον πελάτη χωρίς άλλη υποχρέωση. Η ενημέρωση του πελάτη για την παραπάνω ενέργεια θα πραγματοποιείται μέσω e- mail και SMS, στα στοιχεία τα οποία έχουν δηλωθεί κατά την κράτηση.

Επιβεβαίωση της κράτησης
Σε περίπτωση κράτησης – αγοράς τουριστικής υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας της memphis.gr , ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση για την κράτηση – αγορά, μέσω e – mail και υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων επιβεβαίωσης και να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό και μέσα στην ίδια ημερολογιακή ημέρα, την memphis.gr για τυχόν αποκλίσεις ή λάθη, σχετικά με την αρχική κράτηση που καταχωρήθηκε. Η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών και αποκλίσεων σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση.

Αποστολή εισιτηρίων
Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η κράτηση και το εισιτήριο βρίσκονται στο σύστημα της αεροπορικής εταιρίας. .

Σε περίπτωση που στο αρχικό email αναγράφεται το νούμερο του εισιτηρίου, ο πελάτης δεν λαμβάνει άλλη επιβεβαίωση.

Το όνομα του χρήστη στο σύστημα κρατήσεων, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομα της ταυτότητας.ή του διαβατηρίου

Σε περίπτωση κρατήσεων που αφορούν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και κράτηση ξενοδοχείων, ο πελάτης λαμβάνει τον κωδικό της κράτησής του , στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Ταξιδιωτικά Έγγραφα
Η memphis.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, κλπ) του ο πελάτης υποχρεούται να κατέχει για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου.

Η εξασφάλιση των απαιτούμενων επιβατικών εγγράφων, είναι υποχρέωση του επιβάτη.

Ακυρώσεις – αλλαγές
Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός αεροπορικού εισιτηρίου, ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος σε αυτές τις περιπτώσεις, στους οποίους η memphis.gr δεν έχει καμία επιρροή.

Κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την memphis.gr εάν επιθυμεί ακύρωση ή αλλαγή, αλλιώς η memphis.gr δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση.

Πριν από κάθε κράτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς ναύλων και Περιορισμούς.

Για την περίπτωση που ο χρήστης αγοράσει εισιτήριο μετ’ επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών και επιθυμεί να μην πραγματοποιήσει διαδοχικά τα σκέλη του εισιτηρίου του, είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με την memphis.gr για να ενημερωθεί εάν αυτό είναι εφικτό, αφού η κάθε αεροπορική έχει διαφορετική πολιτική για τις περιπτώσεις αυτές. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο επιβάτης κριθεί από την αεροπορική non show στο 1ο προς χρήση σκέλος, ενδεχομένως να ακυρωθούν όλα τα υπόλοιπα σκέλη του εισιτηρίου του.

Σε περίπτωση που ο χρήστης πραγματοποιήσει κράτηση και προκύψει αλλαγή ή ακύρωση του ταξιδίου, η memphis.gr αλλάζει ή ακυρώνει την κράτηση χωρίς καμία χρέωση. Eφόσον εκδοθεί το εισιτήριο ή voucher και προκύψει κάποια αλλαγή ή ακύρωση του ταξιδίου, η memphis.gr αλλάζει ή ακυρώνει σύμφωνα με τους όρους του προμηθευτή. Οι όποιες χρεώσεις, είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν σε όλα τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και εξαρτώνται από τον χρόνο ακύρωσης.

Εκτός των πιθανών όρων ακύρωσης – αλλαγής του εκάστοτε ναύλου ή της αεροπορικής εταιρείας, η χρέωση υπέρ της memphis.gr (κόστος υπηρεσίας) ορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Αλλαγή ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο
 2. Ακύρωση ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 15€/ εισιτήριο


Τα τέλη υπηρεσιών για την αλλαγή – ακύρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας συμβαδίζουν με τις τάσεις της αγοράς.

Η προμήθεια που καταβάλλεται κατά την αγορά κάποιας υπηρεσίας σε περίπτωση ακύρωσης, δεν επιστρέφεται.

Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας (Refund) από τις αεροπορικές εταιρείες, διαρκεί από 30 – 50 ημέρες.

Αποκλεισμός ευθύνης
Η memphis.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για:

 • Τη μη διαθεσιμότητα της εκάστοτε υπηρεσίας ή προϊόντος.
 • Λάθη, παραλείψεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις του εκάστοτε προμηθευτή.
 • Τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές που μπορούν να προκύψουν από υπηρεσίες του εκάστοτε προμηθευτή.
 • Καθυστερήσεις, ακυρώσεις, overbooking, απεργία, ανωτέρα βία που δεν βρίσκονται στον άμεσο έλεγχό της.
 • Την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδέσμους τρίτων διαδικτυακών τόπων.
 • Τις πληροφορίες που παρέχονται και δημοσιεύονται από τον εκάστοτε προμηθευτή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ευθύνη του χρήστη
Για την χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του.

Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του.

Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

Πνευματική ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στην memphis.gr .

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχo του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Τροποποίηση – Ανανέωση των Γενικών Όρων Συναλλαγών
Η memphis.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά.

Top